วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียนการสอนครั้งที่ 15

                                          วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555


        วันนี้อาจารย์จินตนาให้นักศึกษาไปตรวจ
ความเรียบร้อยของ Blogger ของตัวเอง เพื่อให้นักศึกษากลับไปแก้ไขปรับปรุงให้ดีกว่าเดิม ให้สวยงาม เนื้อหาครบถ้วน หาจุดเด่น จุดสนใจให้กับผลงาน


วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียนการสอนครั้งที่ 14

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555 


      อาจารย์ให้กลุ่มนักศึกษาที่ยังไม่ร้องเพลงออกไปร้องเพลงหน้าห้องให้ครบทุกกลุ่ม จากนั้นก็ให้นักศึกษาออกมาเล่านิทานตามที่ได้จับฉลากไป ระหว่างที่เล่าอาจารย์ก็บันทึกเป็นวิดีโอเก็บไว้เพื่อเป็นผลงานของนักศึกษา ส่วนกลุ่มดิฉันได้เล่านิทานแบบ เล่าไปตัดไป เรื่อง พระจันทร์ไม่มีเพื่อน


นิทานทั้งหมดที่เพื่อนๆออกมานำเสนอมีดังนี้

เล่าไปฉีกไป


1. ช้าง


2. เจ้าแกะกับดวงอาทิตย์


3. เจ้ากบน้อยแสนซน

เล่าไปวาดไป


1. เจ้าแมวน้อย


2. คุณตากับคุณยาย


3. ความสุขของคุณยาย


4. อาทิตย์ยิ้มแฉ่ง


5. ตุ้งแช่จอมซน

เล่าเกี่ยวกับเชือก


1. กระต่ายเพื่อนเกลอ


2. ครอบครัวแสนสุ


3. ผีเสื้อ


4.เจ้างูน้อยกับเถาวัลย์

เล่าไปตัดไป


1. เบสไปทะเล


2. พระจันทร์ไม่มีเพื่อน

เล่าไปพับไป


1. เจ้าแสนซน


2. พับเป็นนก


3. น้องมดอยากไปเที่ยวทะเล


4. แพวิเศษ


5. ยักษ์วิเศษ

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียนการสอนครั้งที่ 13

                   วันศุกร์ ที่ 7 กันยายน 2555

      วันนี้อาจารย์แจกสี colleen 1 กล่องกับแผ่นประดิษฐ์อักษรพยัญชนะไทย 44 ตัว หนึ่งแผ่น อาจารย์ได้สรุปเรื่องของภาษาของเด็กเริ่มต้นด้วยการสัมภาษณ์และวิเคราะห์การใช้ภาษาของเด็กแต่ละวัย อาจารย์ยกตัวอย่างสื่อที่ใช้ส่งเสิรมทางด้านภาษา อาทิ นิทาน เพลง คำคล้องจอง ปริศนาคำทาย  รวมทั้งพูดถึงการจัดประสบการณ์ทางภาษา อาทิ รูปภาพ นิทาน บัตรคำ และเน้นถึงความสำคัญของการส่งเสิรมทางภาษาทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง การฟังเทป แผ่นเสียง  ด้านการพูดคือ ให้เด็กเล่นหุ่นมือ ด้านการอ่าน นำหนังสือนิทานมาให้เด็กอ่าน และด้านการเขียน คือเตรียมกระดาษแผ่นเล็กพร้อมดินสอเอาไว้ ให้เด็กๆได้ฝึกเขียน

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียนการสอนครั้งที่ 12

วันศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม 2555


    อาจารย์ให้นักศึกษาออกมาร้องเพลงพร้อมทำท่าประกอบเพลง สอนเพื่อนๆร้องเพลงของตัวเอง ซึ่งเพลงของกลุ่มดิฉันชื่อ 

ท้องฟ้าแสนงาม


โอ้ท้องฟ้าแสนงาม   ดูสีครามสดใส

   มองเห็นดอกไม้ สวยงามจริง สวยงามจริง

เมื่อตะวันตกดิน ตะวันตกดิน ตะวันตกดิน

เห็นดวงจันทร์อยู่บนฟ้า  เห็นหมู่ดารา

เคียงคู่พระจันทร์ เคียงคู่พระจันทร์

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บันทึการเรียการสอนครั้งที่ 11


วันศุกร์ ที่ 24 สิงหาคม 2555

     วันนี้อาจารย์เปิดเพลง เกาะสมุยให้นักศึกษาฟัง แล้วนักศึกษาวิเคราะห์ว่าเนื้อหาในเพลงนั้นกล่าวถึงอะไร วัตถุประสงค์ของเพลง ฟังแล้วรู้สึกอย่างไรงวงยาวของช้างอัลเฟรด อัลเฟรดเป็นช้างที่มีงวงยาวมากอัลเฟรดรู้สึกอายที่ตนเองมีงวงยาวกว่าช้างตัวอื่นๆ จึงพยายามซ่อนงวงของตนวันหนึ่งอัลเฟรดได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ติดอยู่บนกระดานลื่น อัลเฟรดได้ใช้งวงช่วยเด็กผู้หญิงลงมา สัตว์อื่นๆ พากันชื่นชมอัลเฟรด ตั้งแต่นั้นมาอัลเฟรดก็อยู่อย่างมีความสุขแม้ว่าตนเองจะไม่เหมือนใคร

ข้อคิด

 1.แม้ว่าเด็กๆ จะแตกต่างจากคนอื่น เด็กๆ ก็สามารถอยู่อย่างมีความสุขได้
  2. การช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสิ่งที่ดีที่เด็กๆ ควรปฏิบัติอยู่เสมอ

 3.เด็กๆ ควรขอบคุณผู้ให้ความช่วยเหลือ
วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียนการสอนครั้งที่ 10

                             
                               วัน อาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม 2555


           วันนี้อาจารย์ให้นักศึกษาหาสิ่งที่ตัวเองรักและหวงมากที่สุดมา 1 อย่าง และบอกเหตุผลว่าทำไมถึงชอบ  ซึ่งสิ่งที่ดิฉันหวงมากที่สุดคือ บัตรประชาชน

     เหตุผลก็คือ  ถ้าเราไม่มีบัตรประชาชนเราก็ไปไหนไม่ได้  ทำอะไรก็ไม่สะดวกด้วยและมันก็เป็นสิ่งที่ดิฉันนำติดตัวตลอดเวลา

อาจารย์ให้นักศึกษา โฆษณาสินค้า 1 อย่าง      หนังสือญี่ปุ่น ฟังไปพูดไป ง่ายนิดเดียวนี้ ดีภาษาเป็นธรรมชาติคล้ายกับเงาเสียง เพียงแต่คุณซื้อวันนี้แถมฟรี CD อีก 1 แผ่น

นักศึกษาวาดภาพแทนคำพูด


แมว+น้ำ = แมวน้ำ

    ให้นักศึกษาวาดรูปอะไรก็ได้แล้วนำภาพที่วาด มารวมกับเพื่อนในแถวแล้วแต่งเป็นประโยค
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียนการสอนครั้งที่ 10

   วันศุกร์ ที่  17 สิงหาคม 2555

             ไม่มีการเรียนการสอน แต่เรียนชดเชยในวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00 น. 
ห้อง 223